Gösterilen sonuç sayısı: 13

CO2, Sıcaklık, Nem Transmitteri (1)

Exproof Gaz Dedektörleri (3)

Portatif (El tipi) Gaz Dedektörleri (3)

Kızılötesi Sensörlü Gaz Dedektörleri

Kızılötesi Gaz Dedektörleri, kararlı ölçüm yapabilecek yazılımsal ve donanımsal yapıya sahiptir. Ayrıca, doğru ölçüm yapması için sık kalibrasyon gerektirmez. Kızılötesi Gaz Dedektörleri, endüstriyel ortamlarda uzun süreli kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. ATEX sertifikasyonuna sahiptir. ÖLÇÜLEN GAZLAR: Metan(CH₄) Aseton(C₃H₆O) İzobütan (C₄H₁₀) Propan(C₃H₈) Metil Etil Keton(C₄H₈O) İzo-Bütilen(C₄H₈) N-Bütan(C₄H₁₀) Toluen(C₇H₈) Difloretan(C₂H₄F₂) Pentan(C₅H₁₂) Asetik Asit(C₂H₄O₂) Dietil Eter((C₂H₅) ₂O) Karbondioksit(CO₂) Sikloheksan(C₆H₁₂) Etan(C₂H₅) Metanol(CH₃OH) Siklopentan(C₅H₁₀) Propen(C₃H₆) Etanol(C₂H₅OH) Benzen(C₆H₁₂)
 • Besleme Gerilimi: 24V ±25%VDC
 • Analog Çıkış: 4-20 mA
 • Dijital Çıkış: 2 Kuru Kontak (NO ve NC), 1 Hata Rölesi
 • Sıcaklık: -20 ~+60 °C
 • Basınç: 86 ~106 kPa
 • Bağıl Nem: 0-95 %RH
 • Ağırlık: 1 Kg
 • Malzeme: Alüminyum
 • ATEX Sınıfı: II 2 G Exd IIC GbT6
 • IP Koruma Seviyesi: IP65
 • Garanti: 2 Yıl Belirtilen garanti süresi ürünün kartı ve ana gövdesi için geçerli olup, sensör parçası garanti kapsamı dışındadır.
 • Tepki Süresi: <30s
 • Ölçüm Aralığı: Yanıcı gazlar: 0-100% LEL Karbondioksit: 0-5000ppm veya 0-1Vol%

Elektrokimyasal Sensörlü Gaz Dedektörleri

Elektrokimyasal Gaz Dedektörü, ortamdaki zehirli gazları algılamak için geliştirilmiş dayanıklı ve yüksek güvenlikli ölçüm yazılımına sahip bir üründür. Elektrokimyasal Gaz Dedektörü, Grup II (Alan 1 ve Alan 2)’de kullanabilir ve ATEX sertifikasyonuna sahiptir. ÖLÇÜLEN GAZLAR: Karbonmonoksit(CO) Amonyak(0-100 Ppm )(NH₃) Nitrojenmonoksit (Nitrojen Oksit)(NO) Hidrojen Sülfür(0-100ppm)(H₂S) Amonyak(0-1000 Ppm )(NH₃) Sülfürdioksit(SO₂) Hidrojen Sülfür(0 200ppm)(H₂S) Amonyak (0-5000 Ppm )(NH₃) Oksijen(O₂) Hidrojen Sülfür (0-500ppm)(H₂S) Nitrojen Dioksit(NO₂) Formaldehit(CH₂O) Klorin(CL₂)
 • Besleme Gerilimi: 24V ±25%VDC
 • Analog Çıkış: 4-20 mA
 • Dijital Çıkış: 2 Kuru Kontak (NO ve NC), 1 Hata Rölesi
 • Sıcaklık: -20 ~+60 °C
 • Basınç: 86 ~106 kPa
 • Bağıl Nem: 0-95 %RH
 • Ağırlık: 1 Kg
 • Malzeme: Alüminyum
 • ATEX Sınıfı: II 2 G Exd IIC GbT6
 • IP Koruma Seviyesi: IP65
 • Garanti: 2 Yıl Belirtilen garanti süresi ürünün kartı ve ana gövdesi için geçerli olup, sensör parçası garanti kapsamı dışındadır.
 • Tepki Süresi: <30s
 • Ölçüm Aralığı: Ürünün Siyah Kapağı Üstündeki Ölçüm Aralığı

Katalitik Sensörlü Gaz Dedektörleri

Katalitik Gaz Dedektörü, yanıcı ve patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilen bütçe dostu bir üründür. Katalitik gaz dedektörü, Grup II (Alan 1 ve Alan 2)’de kullanabilir ve ATEX sertifikasyonuna sahiptir. ÖLÇÜLEN GAZLAR: Metan(CH₄) Aseton(C₃H₆O) Sikloheksan(C₆H₁₂) Propan(C₃H₈) Metil Etil Keton(C₄H₈O) Siklopentan(C₅H₁₀) N-Bütan(C₄H₁₀) Toluen(C₇H₈) İzo-Bütan(C₄H₁₀)  N-Pentan(C₅H₁₂) Etil Asetat(C₄H₈O₂) İzo-Bütanol(C₄H₁₀O) N-Hekzan(C₆H₁₂) Hidrojen(H₂) İzo-Oktan(C₈H₁₈) N-Heptan(C₇H₁₆) Petrol Buharı(N/A) İzo-Pentan(C₅H₁₂) N-Oktan(C₈H₁₈) Etilen(C₂H₄) N-Propanol(C₃H₈O) Metanol(Ch₃Oh)  Asetilen(C₂H₂) Stiren(C₈H₈) Etanol(C₂H₅Oh) Asetik Asit(C₂H₄O₂)  Propilen (C₃H₆) Iso-Propanol(C₂H₈O) Butil Asetat(C₆H₁₂O₂) Ksilen(C₈H₁₀)
 • Besleme Gerilimi: 24V ±25%VDC
 • Analog Çıkış: 4-20 mA
 • Dijital Çıkış: 2 Kuru Kontak (NO ve NC), 1 Hata Rölesi
 • Sıcaklık: -20 ~+60 °C
 • Basınç: 86 ~106 kPa
 • Bağıl Nem: 0-95 %RH
 • Ağırlık: 1 Kg
 • Malzeme: Alüminyum
 • ATEX Sınıfı: II 2 G Ex d IIC GbT6
 • IP Koruma Seviyesi: IP65
 • Garanti: 2 Yıl Belirtilen garanti süresi ürünün kartı ve ana gövdesi için geçerli olup, sensör parçası garanti kapsamı dışındadır.
 • Tepki Süresi: <10s
 • Ölçüm Aralığı: 0-100% LEL

GD2G-Metan (Doğal Gaz) Dedektörü Infrared Sensörlü

 • Besleme: 24 ± %25 VDC
 • Analog Çıkış: 4-20 mA
 • Röle Çıkışı: 2 Adet (NO ve NC Röle Çıkışları)
 • Ölçüm Aralığı: 0-%100 LEL
 • Çözünürlük: %1 LEL
 • Tepki Süresi (T90): <30s
 • Gövde Malzemesi: Alüminyum
 • Sensör Tipi: Infrared (Kızılötesi)
 • Çalışma Koşulları:
 • Sıcaklık: -20°C +60°C
 • Basınç: 86-106 kPa
 • Bağıl Nem: <95%RH
 • IP Koruma Seviyesi: IP65
 • EX Sınıflandırma: ΙΙ 2 G Ex d ΙΙC Gb T6

GD2G-Amonyak Dedektörü(0-100ppm)

 • 0-100 ppm
 • Besleme: 24 ± %25 VDC
 • Analog Çıkış: 4-20 mA
 • Röle Çıkışı: 2 Adet (NO ve NC Röle Çıkışları)
 • Ölçüm Aralığı: ppm
 • Çözünürlük: 1ppm
 • Tepki Süresi (T90): <30s
 • Gövde Malzemesi: Alüminyum
 • Sensör Tipi: Elektrokimyasal
 • Çalışma Koşulları:
 • Sıcaklık: -20°C +60°C
 • Basınç: 86-106 kPa
 • Bağıl Nem: <95%RH
 • IP Koruma Seviyesi: IP65
 • EX Sınıflandırma: ΙΙ 2 G Ex d ΙΙC Gb T6

GD2G-Propan (LPG) Dedektörü

 • Besleme: 24 ± %25 VDC
 • Analog Çıkış: 4-20 mA
 • Röle Çıkışı: 2 Adet (NO ve NC Röle Çıkışları)
 • Ölçüm Aralığı: 0-%100 LEL
 • Çözünürlük: %1 LEL
 • Tepki Süresi (T90): <10s
 • Gövde Malzemesi: Alüminyum
 • Sensör Tipi: Katalitik (Pelistör)
 • Çalışma Koşulları:
 • Sıcaklık: -20°C +60°C
 • Basınç: 86-106 kPa
 • Bağıl Nem: <95%RH
 • IP Koruma Seviyesi: IP65
 • EX Sınıflandırma: ΙΙ 2 G Ex d ΙΙC Gb T6

CO2 Sensörü

 • 0-5000ppm
 • CE Onaylı
 • 1 Analog Çıkış
 • 4-20 mA, 0-10 VDC veya 2-10 VDC Seçilebilir
 • Kendinden Kalibrasyonlu
 • 15 Yıl Ömürlü NDIR Kızılötesi CO2 Sensör
 • Ops. CO2 Gösteren COG LCD Display
 • Ops. Modbus Rs485
 • Ops. Sıcaklık Nem Sensörü (Dahili)
 • Ops. Sıcaklık Nem Sensörü (Harici,Kablolu)
 • Ops. Röle Çıkışı (220V3A)
 • Alarm Çıkışı İçin Sesli Uyarı

Çoklu Gaz Dedektörü

 • GAS Ölçüm Aralığı Hassasiyet
 • O2: 0%...30% 0.1%
 • CO: 0… 1000 ppm 1 ppm
 • LEL: 0-100% LEL 1%LEL
 • H2S 0- 200 ppm 1 ppm
 • Ebatlar: 13,1 x 7,0 x 5,2 cm
 • Ağırlık: 328 gr
 • Çalışma Sıcaklığı: -20 ... +50°C
 • Çalışma Nemi: % 10 - 100 (Yoğuşmasız)
 • Alarmlar: Işıklı, titreşimli, sesli (95 dB), alt-üst limit, STEL, TWA
 • Testler: Sesli ve görsel olarak sensör, pil, pompa ve devamlılık testi
 • Batarya Süresi: 13 saat (8 saat @ -20ºC), 6 saatte şarj
 • Koruma Sınıfı :Sağlam ve kompakt yapı: IP 66/67
 • ATEX: CE II 1 G Ga Ex ia IIC T4
 • IECEx: Ga Ex ia IIC T4
 • Class 1, Div. 1, Gr. A,B,C,D
 • BR-Exia IIC T4

El Tipi Hidrojen Sülfür (H2S) Gaz Dedektörü

 • 0-100 ppm H2S
 • Sıcaklık: -30 C ila + 50 C
 • Nem:% 15 -% 95 Bağıl Nem
 • Alarmlar: Üst, ön ve yan görsel LED'ler 10 cm'de 90 dB sesli uyarı, Titreşim
 • Koruma Sınıfı: IP66 ve IP67
 • Çalışma ömrü: 2 yıl> 2900 alarm dakikası
 • Raf ömrü: Etkinleştirmeden önce 6 aylık raf ömrü Kutu etiketinde gösterilmiştir
 • Sertifikasyon: UL-913 ve CSA-C22.2 No.157 / Sınıf 1 Div 1 ve 2, Grup A, B, C ve D, T4 / ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia IIc T4 Ga
 • Garanti: Aktivasyondan itibaren 2 yıl

El Tipi Amonyak Gaz Dedektörü

 • Ekonomik ve yaklaşık 3 yıl pil ömrü
 • Değiştirilebilen sensör ve batarya.
 • LCD ekran.
 • TWA ve STEL değerlerini ekranda gösterim.
 • 50 alarm kaydetme özelliği.
 • Su ve toza dirençli gövde. IP 67
 • 90dB sesli,ışıklı ve titreşimli alarm.
 • 125 gram ağırlık.
 • ATEX sertifika.
 • NH3 100  ppm Ölçüm aralığı

Dahili ve Harici Sıcaklık Nem Sensörü

 • 0-5000ppm
 • CE Onaylı
 • 1 Analog Çıkış
 • 4-20 mA, 0-10 VDC veya 2-10 VDC Seçilebilir
 • Kendinden Kalibrasyonlu
 • 15 Yıl Ömürlü NDIR Kızılötesi CO2 Sensör
 • Ops. CO2 Gösteren COG LCD Display
 • Ops. Modbus Rs485
 • Ops. Sıcaklık Nem Sensörü (Dahili)
 • Ops. Sıcaklık Nem Sensörü (Harici,Kablolu)
 • Ops. Röle Çıkışı (220V3A)
 • Alarm Çıkışı İçin Sesli Uyarı

Sıcaklık Nem Sensörü

 • 0-5000ppm
 • CE Onaylı
 • 1 Analog Çıkış
 • 4-20 mA, 0-10 VDC veya 2-10 VDC Seçilebilir
 • Kendinden Kalibrasyonlu
 • 15 Yıl Ömürlü NDIR Kızılötesi CO2 Sensör
 • Ops. CO2 Gösteren COG LCD Display
 • Ops. Modbus Rs485
 • Ops. Sıcaklık Nem Sensörü (Dahili)
 • Ops. Sıcaklık Nem Sensörü (Harici,Kablolu)
 • Ops. Röle Çıkışı (220V3A)
 • Alarm Çıkışı İçin Sesli Uyarı

CO2, Sıcaklık & Nem Transmitteri

 • Karbondioksit Sensörü (NDIR) Modüle ölçüm Aralığı: 0...5000ppm
 • Doğruluk: %1
 • Çözünürlük: 0.1 ppm
 • Kullanım ömrü: 10 Yıl
 • Sıcaklık ölçüm aralığı: -40...+120 C
 • Doğruluk: ± 0.3 C
 • Çözünürlük: ± 0.1 C
 • Nem ölçüm aralığı: 0-100 %rH
 • Doğruluk: ± %2 %rH
 • Çözünürlük: ± %0.1 %rH
 • Analog Çıkış: 4...20mA/0....20mA/0....10V
 • Haberleşme: RS485 Modbus RTU
 • Röle: 1 uniis 220 V 3A AC
 • Ekran: 2x16 Cog LCD Ekran
 • Buton: 4 Kontrol Butonu
 • Besleme: 10-32V DC 12-32V AC Güç Tüketimi: 2,8W