Gösterilen sonuç sayısı: 3

Elektrokimyasal Sensörlü (H2S, CO, NH3, O2) (1)

Katalitik Sensörlü ( Metan, Propan, Etilen, Hidrojen ve daha fazlası ) (1)

Kızılötesi (Infrared) Sensörlü (Metan, Karbondioksit, Metanol, ve daha fazlası ) (1)

Kızılötesi Sensörlü Gaz Dedektörleri

Kızılötesi Gaz Dedektörleri, kararlı ölçüm yapabilecek yazılımsal ve donanımsal yapıya sahiptir. Ayrıca, doğru ölçüm yapması için sık kalibrasyon gerektirmez. Kızılötesi Gaz Dedektörleri, endüstriyel ortamlarda uzun süreli kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. ATEX sertifikasyonuna sahiptir. ÖLÇÜLEN GAZLAR: Metan(CH₄) Aseton(C₃H₆O) İzobütan (C₄H₁₀) Propan(C₃H₈) Metil Etil Keton(C₄H₈O) İzo-Bütilen(C₄H₈) N-Bütan(C₄H₁₀) Toluen(C₇H₈) Difloretan(C₂H₄F₂) Pentan(C₅H₁₂) Asetik Asit(C₂H₄O₂) Dietil Eter((C₂H₅) ₂O) Karbondioksit(CO₂) Sikloheksan(C₆H₁₂) Etan(C₂H₅) Metanol(CH₃OH) Siklopentan(C₅H₁₀) Propen(C₃H₆) Etanol(C₂H₅OH) Benzen(C₆H₁₂)
 • Besleme Gerilimi: 24V ±25%VDC
 • Analog Çıkış: 4-20 mA
 • Dijital Çıkış: 2 Kuru Kontak (NO ve NC), 1 Hata Rölesi
 • Sıcaklık: -20 ~+60 °C
 • Basınç: 86 ~106 kPa
 • Bağıl Nem: 0-95 %RH
 • Ağırlık: 1 Kg
 • Malzeme: Alüminyum
 • ATEX Sınıfı: II 2 G Exd IIC GbT6
 • IP Koruma Seviyesi: IP65
 • Garanti: 2 Yıl Belirtilen garanti süresi ürünün kartı ve ana gövdesi için geçerli olup, sensör parçası garanti kapsamı dışındadır.
 • Tepki Süresi: <30s
 • Ölçüm Aralığı: Yanıcı gazlar: 0-100% LEL Karbondioksit: 0-5000ppm veya 0-1Vol%

Elektrokimyasal Sensörlü Gaz Dedektörleri

Elektrokimyasal Gaz Dedektörü, ortamdaki zehirli gazları algılamak için geliştirilmiş dayanıklı ve yüksek güvenlikli ölçüm yazılımına sahip bir üründür. Elektrokimyasal Gaz Dedektörü, Grup II (Alan 1 ve Alan 2)’de kullanabilir ve ATEX sertifikasyonuna sahiptir. ÖLÇÜLEN GAZLAR: Karbonmonoksit(CO) Amonyak(0-100 Ppm )(NH₃) Nitrojenmonoksit (Nitrojen Oksit)(NO) Hidrojen Sülfür(0-100ppm)(H₂S) Amonyak(0-1000 Ppm )(NH₃) Sülfürdioksit(SO₂) Hidrojen Sülfür(0 200ppm)(H₂S) Amonyak (0-5000 Ppm )(NH₃) Oksijen(O₂) Hidrojen Sülfür (0-500ppm)(H₂S) Nitrojen Dioksit(NO₂) Formaldehit(CH₂O) Klorin(CL₂)
 • Besleme Gerilimi: 24V ±25%VDC
 • Analog Çıkış: 4-20 mA
 • Dijital Çıkış: 2 Kuru Kontak (NO ve NC), 1 Hata Rölesi
 • Sıcaklık: -20 ~+60 °C
 • Basınç: 86 ~106 kPa
 • Bağıl Nem: 0-95 %RH
 • Ağırlık: 1 Kg
 • Malzeme: Alüminyum
 • ATEX Sınıfı: II 2 G Exd IIC GbT6
 • IP Koruma Seviyesi: IP65
 • Garanti: 2 Yıl Belirtilen garanti süresi ürünün kartı ve ana gövdesi için geçerli olup, sensör parçası garanti kapsamı dışındadır.
 • Tepki Süresi: <30s
 • Ölçüm Aralığı: Ürünün Siyah Kapağı Üstündeki Ölçüm Aralığı

Katalitik Sensörlü Gaz Dedektörleri

Katalitik Gaz Dedektörü, yanıcı ve patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilen bütçe dostu bir üründür. Katalitik gaz dedektörü, Grup II (Alan 1 ve Alan 2)’de kullanabilir ve ATEX sertifikasyonuna sahiptir. ÖLÇÜLEN GAZLAR: Metan(CH₄) Aseton(C₃H₆O) Sikloheksan(C₆H₁₂) Propan(C₃H₈) Metil Etil Keton(C₄H₈O) Siklopentan(C₅H₁₀) N-Bütan(C₄H₁₀) Toluen(C₇H₈) İzo-Bütan(C₄H₁₀)  N-Pentan(C₅H₁₂) Etil Asetat(C₄H₈O₂) İzo-Bütanol(C₄H₁₀O) N-Hekzan(C₆H₁₂) Hidrojen(H₂) İzo-Oktan(C₈H₁₈) N-Heptan(C₇H₁₆) Petrol Buharı(N/A) İzo-Pentan(C₅H₁₂) N-Oktan(C₈H₁₈) Etilen(C₂H₄) N-Propanol(C₃H₈O) Metanol(Ch₃Oh)  Asetilen(C₂H₂) Stiren(C₈H₈) Etanol(C₂H₅Oh) Asetik Asit(C₂H₄O₂)  Propilen (C₃H₆) Iso-Propanol(C₂H₈O) Butil Asetat(C₆H₁₂O₂) Ksilen(C₈H₁₀)
 • Besleme Gerilimi: 24V ±25%VDC
 • Analog Çıkış: 4-20 mA
 • Dijital Çıkış: 2 Kuru Kontak (NO ve NC), 1 Hata Rölesi
 • Sıcaklık: -20 ~+60 °C
 • Basınç: 86 ~106 kPa
 • Bağıl Nem: 0-95 %RH
 • Ağırlık: 1 Kg
 • Malzeme: Alüminyum
 • ATEX Sınıfı: II 2 G Ex d IIC GbT6
 • IP Koruma Seviyesi: IP65
 • Garanti: 2 Yıl Belirtilen garanti süresi ürünün kartı ve ana gövdesi için geçerli olup, sensör parçası garanti kapsamı dışındadır.
 • Tepki Süresi: <10s
 • Ölçüm Aralığı: 0-100% LEL