Tek bir sonuç gösteriliyor

Katalitik Sensörlü Gaz Dedektörleri

Katalitik Gaz Dedektörü, yanıcı ve patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilen bütçe dostu bir üründür. Katalitik gaz dedektörü, Grup II (Alan 1 ve Alan 2)’de kullanabilir ve ATEX sertifikasyonuna sahiptir. ÖLÇÜLEN GAZLAR: Metan(CH₄) Aseton(C₃H₆O) Sikloheksan(C₆H₁₂) Propan(C₃H₈) Metil Etil Keton(C₄H₈O) Siklopentan(C₅H₁₀) N-Bütan(C₄H₁₀) Toluen(C₇H₈) İzo-Bütan(C₄H₁₀)  N-Pentan(C₅H₁₂) Etil Asetat(C₄H₈O₂) İzo-Bütanol(C₄H₁₀O) N-Hekzan(C₆H₁₂) Hidrojen(H₂) İzo-Oktan(C₈H₁₈) N-Heptan(C₇H₁₆) Petrol Buharı(N/A) İzo-Pentan(C₅H₁₂) N-Oktan(C₈H₁₈) Etilen(C₂H₄) N-Propanol(C₃H₈O) Metanol(Ch₃Oh)  Asetilen(C₂H₂) Stiren(C₈H₈) Etanol(C₂H₅Oh) Asetik Asit(C₂H₄O₂)  Propilen (C₃H₆) Iso-Propanol(C₂H₈O) Butil Asetat(C₆H₁₂O₂) Ksilen(C₈H₁₀)
 • Besleme Gerilimi: 24V ±25%VDC
 • Analog Çıkış: 4-20 mA
 • Dijital Çıkış: 2 Kuru Kontak (NO ve NC), 1 Hata Rölesi
 • Sıcaklık: -20 ~+60 °C
 • Basınç: 86 ~106 kPa
 • Bağıl Nem: 0-95 %RH
 • Ağırlık: 1 Kg
 • Malzeme: Alüminyum
 • ATEX Sınıfı: II 2 G Ex d IIC GbT6
 • IP Koruma Seviyesi: IP65
 • Garanti: 2 Yıl Belirtilen garanti süresi ürünün kartı ve ana gövdesi için geçerli olup, sensör parçası garanti kapsamı dışındadır.
 • Tepki Süresi: <10s
 • Ölçüm Aralığı: 0-100% LEL